Πρόγραμμα I
«Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Σκοπός και αντικείμενο Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» […]

Μάρκετινγκ περιεχομένου (Content Marketing)

Το μάρκετινγκ περιεχομένου (content marketing), δηλαδή μια στρατηγική που συνίσταται στην απόκτηση πελατών με τη δημοσίευση χρήσιμου και πολύ ελκυστικού περιεχομένου, σκοπός του οποίου είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον τόσο της γενικής όσο και της ειδικής ομάδας αποδεκτών. Αυτή η μέθοδος μάρκετινγκ βασίζεται σε ένα μονόπλευρο διαφημιστικό μήνυμα, με στόχο τη δημιουργία σταθερών και μακροπρόθεσμων […]

elGreek