Πακέτα υποστήριξης ιστοσελίδων

BASIC
200€/έτος
Daily monitoring
Weekly performance check
Email support
Technical support
Daily backup ιστοσελίδας
Υποστήριξη εργάσιμες ώρες, Δευτέρα έως Παρασκευή
Broken links check
Instant updates
Backend supervision
Instant Hosting supervision
Instant updates
Υποστήριξη 24/7
ADVANCED
320€/έτος
Daily monitoring
Weekly performance check
Email support
Technical support
Daily backup ιστοσελίδας
Υποστήριξη εργάσιμες ώρες, Δευτέρα έως Παρασκευή
Broken links check
Instant updates
Backend supervision
Instant Hosting supervision
Instant updates
Υποστήριξη 24/7
PREMIUM
500€/έτος
Daily monitoring
Weekly performance check
Email support
Technical support
Daily backup ιστοσελίδας
Υποστήριξη εργάσιμες ώρες, Δευτέρα έως Παρασκευή
Broken links check
Instant updates
Backend supervision
Instant Hosting supervision
Instant updates
Υποστήριξη 24/7